top of page

REDESIGN/Tidskriften Advokaten görs om

Många gånger handlar en redesign om att lösa problem. När Tidningsmakarna inför nummer 1/2023 gjorde om tidskriften Advokaten var upplägget det motsatta: laga inte det som inte är trasigt.


Tidskriften Advokaten var redan välgjord, uppskattad och väl anpassad till sitt innehåll och sina resurser. Tidningsmakarnas uppdrag under 2022 var att göra en ordentlig översyn för att säkerställa att den fortsatt skulle vara relevant och i takt med tiden.

”En viktig tanke vi hade var att förstärka Advokatens karaktär av magasin. I tider av digitalt brus blir tryckta kvalitetsmedier allt mer relevanta för att beskriva större och komplexa frågor”, skrev chefredaktören Tom Knutson i sin spalt när tidningens nya form presenterades.


Med sina nio utgåvor per år, med ett genomsnitt på fler än 64 sidor, är tidskriften omfångsrik. Ett omfattande innehåll planeras och produceras på mycket kort tid och ett grundkrav i uppdraget var att det även fortsättningsvis skulle gå fort att layouta sidorna, utan att på något sätt riskera kvaliteten.


– Ämnet i sig, juridik, betyder att det är av yttersta vikt att vara noggrann. Det går inte att tumma på seriositeten. Materialet är till stora delar både komplicerat och oförutsägbart och även längre texter måste ha en hög läsbarhet. De nya typsnitten PT Pro serif och PT Pro sans är moderna och luftiga med just hög läsbarhet. De finns dessutom i över 70 (!) vikter vilket skapar möjlighet för variation utan att kompromissa med harmonin, säger Magnus Ekberg, creative director på Tidningsmakarna.


Önskemål om att, trots den komplexa naturen av tidskriftens ämnen, göra en mänskligare tidning har lösts genom att lyfta in fler advokater i tidskriften: fler enkäter, fler fasta kortintervjuer, fler porträtt. Magasinskänslan har förstärkts med ett nytt omslag där mer resurser läggs på foto och ett nytt papper, mattbestruket med soft touch-lack, även rent taktilt tydliggör den nya formen.Comments


Meet The Team
IMG_2878.jpg

Bruno Lundgren

  • Grey LinkedIn Icon

VD, redaktör, skribent, idéer

070 348 75 20

b.lundgren@tidningsmakarna.se

magnus3.png

Magnus Ekberg

  • Grey LinkedIn Icon

 Creative director, projektledare, grafisk form, layout

070 874 49 67

m.ekberg@tidningsmakarna.se

IMG_2909.jpg

Petrus Iggström

  • Grey LinkedIn Icon

Art director, fotograf, regissör

072 230 36 15

 

p.iggstrom@tidningsmakarna.se

IMG_2934.jpg

Luca Pirro

  • Grey LinkedIn Icon

Redaktör, skribent, fotograf, ljud

070 238 05 05

 

l.pirro@tidningsmakarna.se

bottom of page